KEWAJIBAN TENAGA KERJA TERHADAP PENERAPAN K3

Terdapat 5 Kewajiban Utama Tenaga Kerja Terhadap Penerapan K3 di tempat kerja yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 12, antara lain :

  1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas / keselamatan kerja.
  2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
  3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
  4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
  5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

tanggung-jawab bersama dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah dengan saling menunaikan kewajiban di tempat kerja, maka diharapkan penerapan K3 dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. Perusahaan dan tenaga kerja bersama memiliki kewajiban terhadap penerapan K3 di tempat kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *